Het BKZ Instap model

In 2005 is Betaalbare Koopwoningen Zaanstad b.v. (BKZ) in het leven geroepen
om de verkoop van sociale koopwoningen in Zaanstad te bevorderen. Inmiddelsis BKZ breder en biedt het mensen met een lager inkomen, waarvan de verwachting is dat het inkomen gaat stijgen, de mogelijkheid om een eigen huis te kopen.

Betaalbare Koopwoningen Zaanstad is een BV waarvan alle aandelen in eigendom zijn van de gemeente Zaanstad.

 

Voor een betaalbare prijs wonen in de gemeente Zaanstad? Dat kan nu. Kopers betalen via BKZ Instap een percentage van de erfpachtwaarde van de woning. Het overige percentage van de erfpachtwaarde blijft aandeel van BKZ. Het aandeel is te zien als een deel (percentage) van de erfpachtwaarde dat op een later tijdstip afgenomen dient te worden tegen de dan geldende waarde. Over de grondwaarde wordt een erfpachtcanon (=huur van de grond) in rekening gebracht met een basis canon van 3,1%. Afhankelijk van de inkomensontwikkeling kan er sprake zijn van een hogere erfpacht (tot max 6%) en bijkoop van delen van de woning. BKZ Instap is haalbaar voor kopers met een inkomen vanaf €33.000. Dit doen we door koopwoningen aan te bieden voor een prijs die in verhouding staat tot het inkomen. Gerealiseerde meerwaarde bij verkoop wordt procentueel verdeeld tussen verkoper en BKZ. Indien er sprake is van overprijzing wordt dit omgezet in een hoger aandeel voor de koper.

 

Rekenvoorbeeld Instapmodel